Her i Steinbråteveien 6 A og B skal vi sette opp 2 eneboliger.

Er du interessert ta kontakt med vår megler.

Det er mulighet for egne ønsker og tilvalg tidlig i prosessen. Estimert ferdigstillelse er 2.kvartal 2025.

Her finner du illustrasjonsbilder, mer detaljert info får du av vår megler.