Tjenester


Vi tar på oss alle typer oppdrag og leverer tjenester av høy kvalitet innen følgende områder:

Nybygg: Grunnarbeid/gravere, forskalling, rådgivning, total entreprise.
Tilbygg: Grunnarbeid/gravere, forskalling, rådgivning, total entreprise.
Rehabilitering: Næringsbygg, hus og leilighet.
Våtrom: Nye bad, vaskerom, eller oppussing av eksisterende ihht. krav.
Himlinger: Nye eller restaurering av eksisterende himlinger.
Gulv: Alt av gulvoverflater.
Kjøkken: Rådgivning, total entreprise.
Vinduer: Vi skaffer og installereralle typer vinduer.
Dører: Vi skaffer og installerer alle typer dører.
Branntetting: Vi utfører branntetting av trappeløp, kjellere, hele bygg og enkle
gjennomføringer.
Takarbeider: Nedre Romerike Bygg AS utfører takomlegg på alle typer tak.

Nedre Romerike Bygg AS har også tilgang på arkitekter og egen teknisk tegner som kan hjelpe deg med byggtegninger, søknader og meldinger til kommunen. I tillegg utfører vi utbedring av råteskader.